fbpx

A tudati átalakulás folyamata

by | jún 10, 2020

A tudati átalakulás folyamata – buddhista meditációs tapasztalatok és modern tudományos megközelítések

Szerző: Tóth Andrea Beáta, 2015. november 28.

Sayadaw U Pandita azt mondta egyszer az előadásában, hogy elég a hasi mozgásunkat figyelni és az Univerzum törvényei megjelennek.

A kvantumfizika csodálatos sub-atomi mozaikot alkotott az univerzum mögöttes egységének megértésére. Ezzel a holografikus univerzumélménnyel számunkra sokkal érthetőbbé váltak a meditációs tapasztalatok, a valóság természete. A mindennapi tudatszinten szinte lehetetlen megtapasztalni a láthatatlan részecskéket és hullámokat, amint az ürességben úsznak és összeegyeztetni ezt a látható, érzékszervileg felfogható világgal. A meditációban ez lehetséges! A Buddhának igaza volt mindenben, amit mondott!

A tudatfejlődés szintjei és a változás.  Steven H. Wolinsky tanításai alapján.

A tudatosság szintjein haladunk a láthatatlan felé.

A newtoni fizika a részecskére fokuszál. A világ egy gépezet, apró részekből, amit szét lehet szedni és kicserélni, ami nem működik. (Test működése.)

A Kvantumfizika szerint egy erőtéren múlik, hogy a részecskék miért veszik fel a formát. Ha megértjük az erőtér rezgésterét, akkor megértjük a részecskét.

Minél mélyebbre jutunk a testünk megfigyelésében, annál jobban értjük az univerzum működését. Ehhez azonban a newtoni szemléleten túl kell néznünk és a létezésünket egy mindent átható kapcsolódásban szemlélnünk, amit a résztvevő szemtanú teremt. A tudatosság kvantum ugrásai a tudat feltételrendszerének megváltozásával függnek össze és valóban egyik pillanatról a másikra történnek a rendszeres gyakorlás hatására.   

Tudati tényezők: türelem, éberség (folyamatosan fenntartva), a vizsgálódás, az erőfeszítés, az öröm, a nyugalom, a koncentráció, a semlegesség.

    1, szint

 

A tudatom tartalmainak megfigyelőjeként (mint a gondolatok, érzések, érzelmek, ingerek, érzetek, asszociációk)  több vagyok, mint csupán a tudattartalmaim.

Légzésmegfigyeléssel théta tudatállapotba kerülünk, (másodpercenkénti 4-7 ciklusú agyhullám) ez az ellazult mély állapot, a teljes elcsendesedés és a nyugalom állapota. A tudatos és a tudattalan tartalmak meg tudnak jelenni. Emlékek, érzelmek sejtmemóriák jelennek meg, Ezek felelnek a gondolkodás folyamataiért, a hiedelmeinkért és az érzelmeink minőségéért, a viselkedésünkért.

Ebben az állapotban az együttérzés, feltételnélküli szeretet, az univerzális egységélmény elérhető élménnyé válik.

Megtanuljuk megfigyelni a láthatatlant. Abban a pillanatban, amikor megkísérled megnézni, hogy mi történik benned, egy részed leválik és elkezdi a megfigyelést. (Megfigyelői tudat, szemtanú.)

Amikor elkezdünk meditálni, a megfigyelés által a valóságunk megváltozik. A kvantummechanikai kísérletek mutatják, hogy a megfigyelés ténye változást hoz létre a folyamatban. A megfigyelői jelenlét mint az azonosulásról való leválás folyamata indítja el a kvantum tudatosság kialakulását.  Amikor valaki felismeri, hogy nem azonos a gondolataival, érzéseivel stb. akkor rájön, hogy a tudatosság ezektől a tartalmaktól független tényező.

  1. szint

Minden (gondolat, érzés, érzelem, inger, érzet, asszociáció) energiából áll.

 A fizikusok tapasztalatai nyomán leírható, hogy a világegyetem energiából, térből, tömegből és időből áll.  A második szinten  az energiával való kapcsolatunkat tapasztaljuk meg. Minden tényező mögött egy energia áramlás tapasztalható. Minden ugyanabból az energiából épül fel.  A harag és az öröm is ugyanabból az energiából épül fel. Az energia részecske és hullámtermészetének megtapasztalása.

  1. szint

Én vagyok a létrehozója annak, amit megfigyelek.

Werner Heisenberg: Bizonytalanság elv

Bebizonyította, hogy a megfigyelő hozza létre azt, amit megfigyel.

Mi hozzuk létre a szublektív tapasztalatainkat.

Kvantum fizika: Megfigyelő által létrehozott valóság fogalma. Résztvevő, teremtő megfigyelés élménye.

1, Nincsen valóság a megfigyelés nélkül.

2, A megfigyelés hozza létre a valóságot.

Ha megérted, hogy mi teremtejük a valóságunkat, akkor abbahagyhatjuk a negatív dolgok teremtését.

  1. szint

A fizikai univerzum Energiából, Térből, Tömegből és Időből  áll.

Ezen a  szinten többet tanulunk az univerzum idő aspektusából. Hogyan teremtjük az időkoncepciót?

  1. szint

A Tér, amely mindig jelen van az univerzumban. Kapcsolatba kerülünk a Tér változatlan természetével.

Megvizsgáljuk, hogy a térrel kapcsoatba kerülve, hogyan változnak a tapasztalataink.

A kvantum pszichológia határtalan szabadságérzetét lehet itt megtapasztalni.

  1. szint

Minden behatol minden másba.

 (Dr. David Bohm)

A tudati tényezőket elválasztó határok szűnnek meg.  A mélyben húzódó egységélményhez vezető út.  A dolgok kölcsönös kapcsolódásának tapasztalata.

  1. szint

Minden ürességből épül fel, a forma is kondenzált üresség.

Minden ugyanabból a szubsztanciából épül fel.

A tér és a forma ugyanabból a szubsztanciából épül fel, nem csak egyszerűen átfedésben vannak.

Dr. Bruce Lipton (sejt biológus, DNS kutató): a hitrendszerek befolyásolják a sejtek működését. A sejtbiológia és a DNS kutatások. A sejtmagban vannak a DNS-ek és a gének. 60 milliárt sejt van a testünkben. Légző, emésztő, kiválasztó, hormontermelő és idegrendszerrel, szaporodási és immunrendszerrel rendelkezik minden sejt. Holografikusak a sejtek is, mint az Univerzum.

A környezet befolyásolja a sejtek működését. A központi dogma a genetikában az volt, (Francis Krick), hogy az információ a DNS-ből indul ki és az RNS-en át jut el a fehérjékig. Így ez a kijelentés azt mondja, hogy a gének határozzák meg hogy mi történik a testünkben.

DE! A DNS reagál a gondolatokra, érzésekre és aszerint működik.  A negatív gondolatok, érzések megbetegítenek és meg is halhatunk.

Az emberi gondolatok 70 %-a negatív és ezzel betegítjük magunkat és szenvedést teremtenek az életünkben.

A pozitív gondolatok önmagukban még kevesek, mert nem biztos, hogy megvalósul.

A tudatos és a tudatalatti rész közötti különbség 95%-ban a tudatalatti irányítja a biológiai működésünket.

Lehet, hogy csodálatos gondolatok vannak a tudatos elmében, de a tudatalatti elme a sejtekben nagy erővel az ellenkező programot működteti.

Az életünk 95 %-ban a tudatalattit működtetjük. Ezért nem működik a tudatos elme, bármennyire pozitív.

A tudatalatti programok nem mindig szolgálnak minket. Ahhoz, hogy az életünk megváltozzon, ezeken kell dolgoznunk.

Először is meg kell hallanunk a tudatalatti gondolatokat. (elvonulás)

Tudatalattid addig vezet, amíg nem veszed kézbe az életedért a felelősséget. (meditáció)

A gondolataid az az energiatér, amiben létezel. Így a gondolatok megfigyelésén keresztül jutunk az energiaterünkbe. Dönthetsz, hogy akarsz-e egy gondolatot vagy sem.

A percepción, érzékelésen keresztül jönnek az ingerek, amelyek veszélyeztetnek vagy támogatnak minket, esetleg semlegesek.

A tápláló, elfogadó környezet védelmet jelent. A szeretet energiája a legfontosabb növekedési tényező. A szeretet harmonizál.

Már az anyaméhben kapunk információkat, melyek nagy hatással vannak arra, hogy mit és hogyan érzékelünk és hogyan reagálunk. (Minél koraibb egy energetikai hatás, annál nagyobb a hatása, annál erősebben elfogadjuk ezt az igazságnak.)

A tudat a kormány, ami befolyásolja a sejtek sorsát. A sejt membránon találhatok azok az érzékelők, amik felveszik az ingert a környezetből, ezek az antennák, és a fehérjék viszik be a sejtbe az információt a sejtmagba, ahol a DNS-hatás ennek következtében létrejön. A sejt választ ad ki, annak megfelelően, hogy az ingert kellemesnek, semlegesnek vagy kellemetlennek érzékelte.

Ha megváltoztatjuk az érzékszervi észlelést, megváltozik a sejtek reakciója. A receptorokban van az én észlelése. Képesek vagyunk kontrollálni a biológiai rendszerünket azon keresztül, ahogy észleljük a világot. Nem vagyunk a génjeink áldozatai, hanem a mesterei vagyunk a testünknek.

A szeretet érzelem biológiai hatása: dopamint, oxitocint, növekedési hormont termel. (szerelem)

Félelem esetén stresszhormonok szabadulnak fel, a növekedés leáll és az energia a túlélésre és a menekülésre koncentrálódik.

A tudatnak 2 része van:

A tudatos elme kreatív. Vágyak, ambíció. Szabad. A múltban, jövőben kalandozik.

A tudatalatti elme: szokások, tapasztalások rendszere. Programok, emlékek, tapasztalások, mások tapasztalatai. (Jelenben létezik.) (Gyermekek delta és théta állapotban vannak.)Amikor gondolkodunk, már nem a tudatos elménk működik, azonnal átveszi az irányítást a tudatalatti vagy öntudatlan elme.

Elkezdődik a szabotázs, saját magunk ellen kezdünk működni.

Visszatérve  a Buddha tanításához

Buddha tanítása szerint (és a meditációs tapasztalataink szerint) minden egyes tudati moccanat egy anyagi moccanatot hoz létre, és fordítva. Ha valamit gondolunk, az egy finom érzetként megjelenik a testben. S ha valamit érzünk, azt észleljük, tudunk róla, vagy ha a figyelmünk hétköznapian zavaros, akkor öntudatlanul reagálunk rá. Az ok-okozat törvénye szerint amilyen a moccanat minősége a tudatban, olyan minőségű jelenséget hoz létre az anyagban.

Ez a betegségek elmúlására is igaz. A nem meditativ tudatállapotban, azaz a mély valóságlátást nélkülöző tudatunkkal azt hisszük, hogy van egy állandó test (legalábbis egy élet során állandó), és abban egy állandó tudat (én). Az az állandó test elromlik, az állandó én szenved, s meg kell szerelni a testet, ami aztán ugyanaz marad, csak megjavul, és jó lesz. A valóság, ha közelről megnézzük más. Sem a test, sem a tudat nem állandó. Mindkettő pillanatról pillanatra keletkezik s elmúlik. Mindkettő pillantról pillanatra megújul, s millió apró részből áll, amelyek pillanatonként keletkeznek s múlnak el. Ezt közvetlenül látja a meditáló egy elvonulás alatt, kellő mennyiségű gyakorlás után, a tudat nagymértékű elcsendesedése, kifinomodása, és a figyelem extrém kiélesedése során. Azt is gyakran látja a gyakorló, hogy az adott pillanatban megjelent eseményhez milyen más emlékek, események vannak kötve. Tehát a pillanatról pillantra megjelenő események nemcsak önmagukban lebegnek, egymástól függetlenül, hanem össze vannak kötve, s kondicionáltak. Ez azt jelenti, hogy valami oka, valami előzménye van minden megjelent dolognak. A pillanatról pillanatra felbukkanó jelenségözönben egyszercsak elkezdenek felbukkani a betegség elemei, s azután folyamatosan keletkeznek, amíg fizikai szinten is elmérgesedik a helyzet. Akár a tudati oldalon – mint a fájdalom érzet vibrációi, amelyet a durva tudatnak mint egyetlen fájdalmat érzékel, akár a testi oldalon – elváltozás a szervekben. Ez, a beteg elemek felbukkanása addig folytatódik, amíg az okai fennállnak. Az okai pedig addig állnak fel, amíg az okok gazdája, az ember, ki nem jön a betegséget előállító tudati köreiből, és amíg nem halmozódnak fel újra az egészség okai a rendszerben. A betegséget okozó körökből való kilépés a meditációban azt jelenti, hogy a semleges figyelem megtanulásával felengedjük a tudatunkba az addig tudattalan eseményeket, s azokat semlegesen megfigyelve eloszlani hagyjuk. Hagyjuk elmúlni a beavatkozási szándék, az eltűntetési szándék és próbálkozás nélkül, tudva, hogy a dolog természete az elmúlás, s a beleavatkozás a vágyódás megnyilvánulása, amellyel csak újra megerősítjük a dolog felbukkanását. Így az események energetikai lenyomata és a bezárt feszültségtartalma -az elfogadás hatására- szabadon áramolhat ki és oldódhat fel. Emellett felerősödnek a meditáció során a pozitív tudati vonások. Mahasi Sayadaw ezt a magyarázatot adja a gyógyulásra. A meditációs gyakorlás során folyamatosan kialakulnak különféle mentális képességek, minőségek, melyekből Buddha hétről tanít, mint a megvilágosodás hét tényezője, a „sambojjhangák”. Ezek az éberség (folyamatosan fenntartva), a vizsgálódás, az erőfeszítés, az öröm, a nyugalom, a koncentráció, a semlegesség. Ezek amellett, hogy elvont szavak, finom valós érzetek is, amelyet a gyakorló konkrétan érez, tapasztal. Ezek nem jelennek meg azonnal a semmiből, hanem időre van szükségük, ahogy a gyümölcsnek is az éréshez. Ahogy ezek a minőségek megérnek, kifejlődnek, és felerősödnek a tudatban a kitartott, folyamatos gyakorlás során (ez az elvonulások értelme), úgy az innen következő pillanatokban megjelenő anyagi részecskék is ennek megfelelő minőségűek lesznek már. Így a betegség hirtelen megszűnik, feloszlik, mivel az okai, a fizikai betegséggel azonos minőségű „beteg” tudati elemek (emlékek, beidegzett gondolatkörök, stb.) megszűntek megjelenni, s helyettük pozitív elemek keletkeznek folyamatosan.  A törvény tehát egyszerű: amilyen minőség van a tudatban, olyan minőség van a testben.

Alapelvek, amelyek a kvantum-tudatosságból következnek

 1. A környezet történéseit a korlátozott érzékszervi és neurológiai adottságaink nagyon csekély mértékben képesek felfogni és értelmezni.   (Tudatos elménk számára egy pillanatban a 15 millió körülöttünk lévő bitnyi információból 15 fogható fel.)

 2. Nem irányíthatsz mindent. Az egó korlátozott hatalommal rendelkezik. (Van választási lehetőséged, de nem te irányítod a folyamatokat.)

 3. Mindent megváltoztathatsz, meggyógyíthatsz, ami csak megjelenik az életedben. (Ez azt jelenti, hogy ami megjelent a képernyődön, az egy megrekedt energia, amelyet kiszabadíthatsz.

4. Teljes mértékben felelős vagy azért, amit megtapasztalsz. (Amit az életedben tapasztalsz, az nem a te hibád, de a te felelősséged.) A jelenlegi valóságod a tied, neked kell kezelned.

 5. A valóságod  és a sejtjeid akkor kezdenek el változni, ha teljes elfogadást adsz a jelenségeknek és képes vagy elutasításmentesen létezni benne.

0 Comments

Támogasd munkánkat

Szimpatikus, amit képviselünk? Értékesnek tartod a tevékenységünket? Tetszenek a bejegyzéseink? Támogasd munkánkat akár már egy csésze tea árával is!

1% felajánlás

2021-től adód 1%-át már közvetlenül a mi alapítványunknak is felajánlhatod! Köszönjük, ha minket választasz!